• patron serwisu

Program I.T.I. – INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE

Opis: 

I.T.I., czyli INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE to podręczny kalkulator dla inżynierów branży budowlanej oraz instalatorskiej. Program zaprojektowany został jako zestaw modułów podzielonych na 3 kategorie: Budownictwo ogólne, Konstrukcje i Instalacje. Posiada on także bezpłatny moduł BASIC, zawierający użyteczne narzędzia obliczeniowe. Obecnie program składa się ze 120 modułów.Część BUDOWNICTWO OGÓLNE zawiera 34 moduły obejmujące m.in. następujące zagadnienia:

Obciążenia
●  Obciążenia stałe, użytkowe, oblodzeniem, pojazdami, wiatrem i śniegiem wg norm PN.

Statyka
●  Belki ciągłe (16 schematów).
●  Rama prostokątna (12 schematów).

Stal
●  Blachy trapezowe.
●  Ściskanie i rozciąganie osiowe wg PN-90/B-03200.
●  Zginanie dwukierunkowe wg PN-90/B-03200.
●  Zginanie dwukierunkowe ze ściskaniem i rozciąganiem wg PN-90/B-03200.

Żelbet
●  Stropy gęstożebrowe Teriva (4.0/1/2/3; 6.0; 8.0).
●  Schody płytowe.
●  Ściskanie mimośrodowe i zginanie wg PN-B-03264:2002.

Drewno
●  Dachy jętkowe.
●  Zginanie z siłą osiową wg PN-B-03150:2000.
●  Ściskanie mimośrodowe wg PN-B-03150:2000.

Grunty
●  Nośność gruntu jednorodnego pod stopą i ławą fundamentową wg PN-81/B-03020.

Inne
●  
Parametry materiałów (stale, żelbet, drewno) wg starych i nowych norm.Część KONSTRUKCJE zawiera 34 moduły obejmujące m.in. takie zagadnienia jak:

Obciążenia
●  Obciążenia stałe, użytkowe, śniegiem i wiatrem wg norm PN-EN 1991-1-1:2004.

Statyka
●  Łuki paraboliczne (12 schematów).
●  Cięgna (5 schematów złożonych).
●  Płyty prostokątne (11 schematów, w tym 9 złożonych) i okrągłe (15 schematów).

Stal
●  Długość wyboczeniowa słupów stalowych.
●  Połączenia nakładkowe wg PN-90/B-03200.

Żelbet
●  Ugięcia stropu płytowo-słupowego; Metoda CEB.
●  Ściskanie ze zginaniem wg PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2.
●  Zginanie jednokierunkowe wg PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2.

Drewno
●  Dźwigary dwutrapezowe i jednotrapezowe wg PN-B-03150:2000.
●  Belki złożone z zastosowaniem łączników mech wg PN-B-03150:2000.

Dział Grunty
●  Ustalanie współczynników Winklera dla fundamentów.

●  Głębokość zabicia ścianki szczelnej.


Inne
●  
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie wg PN-B-03002:2007.Część INSTALACJE zawiera 32 moduły obejmujące projektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych i grzewczych, m.in.:

Woda
●  Przeciętne zużycie wody wg rozporządzenia MI z dnia 14.01.2002 r.
●  Wyznaczanie przepływu obliczeniowego dla przyłącza wodociągowego.
●  Obliczenia zapotrzebowania na wodę.
●  Dobór rurociągu wodociągowego.

Kanalizacja
●  Wyznaczanie przepływu obliczeniowego dla przyłącza kanalizacyjnego sanitarnego.
●  Obliczanie pojemności zbiorników bezodpływowych.
●  Wyznaczanie pojemności zbiornika anaerobowego, długości drenażu rozsączającego, powierzchni zlewni zredukowanej, ilości wód deszczowych.
●  Obliczanie wielkości separatorów tłuszczów dla kuchni i zakładów przetwórstwa mięsnego.
●  Obliczanie wielkości separatorów substancji ropopochodnych.
●  Dobór rurociągu kanalizacyjnego.
●  Wyznaczanie przepływów przez kanały otwarte.

Gaz
●  Zapotrzebowanie na gaz dla budynku.
●  Obliczanie kubatury pomieszczenia dla zainstalowanych urządzeń gazowych.

Ogrzewanie
●  Dobór średnicy rurociągu centralnego ogrzewania.
●  Pojemność zamkniętego naczynia wzbiorczego.
●  Dobór mocy nagrzewnicy.
●  Pojemność zasobnika wody grzewczej.

Wentylacja
●  Obliczanie strumienia objętości powietrza wentylacyjnego różnymi metodami.
●  Dobór wymiarów kanałów wentylacyjnych.
●  Bilans powietrza wentylacyjnego.
●  Obliczanie strumienia powietrza wentylacyjnego przez okap wg VDI 2025.

Klimatyzacja
●  Dobór średnic rurociągów wody lodowej.
●  
Dobór mocy chłodnicy.Część BASIC to podręczna biblioteka 20 modułów i tablic inżynierskich z zakresu mechaniki, fizyki, matematyki i budownictwa. Jest podzielone na trzy rozdziały zawierające m.in.:

Podręczne
●  Kalkulator.

Matematyka
●  Układy równań do 5 niewiadomych.
●  Pierwiastki wielomianów do 20 stopnia.
●  Operacje na macierzach.
●  Charakterystyki geometryczno-wytrzymałościowe 32 figur płaskich.
●  Statystyka.
●  Wykresy funkcji.

Budownictwo
●  Belki jednoprzęsłowe – 24 schematy statyczne.
●  Tablica profili stalowych.
●  Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegród.
●  Wyznaczanie parametrów geotechnicznych gruntów spoistych i sypkich wg PN-81/B-03020.

Produkty (0)