• patron serwisu

Program R3D3-Rama 3D

Opis: 
Jest to program dla konstruktorów budowlanych, służący do przeprowadzania obliczeń statycznych i wymiarowania płaskich i przestrzennych układów prętowych. Główną zaletą programu, poza jego zakresem merytorycznym – tym oczywistym i tym mniej znanym (cięgna, mimośrody, teoria II rzędu, imperfekcje, obciążania ruchome, powierzchniowe i oczywiście Eurokody) – jest szybkość tworzenia modelu przestrzennego konstrukcji. Pozwalają na to narzędzia precyzyjnego modelowania, takie jak punkty przyciągania, śledzenie, praca na podrysach, użycie generatorów konstrukcji oraz wczytywanie modelu czy też kształtów przekrojów z plików DXF. Wszystkie z nich działają na modelu 3D. Program zawiera również wiele funkcji ułatwiających pracę z dużymi modelami prętowymi (ukrywanie, grupowanie, widokowanie itp.). Przy opisanych powyżej możliwościach pozostaje on intuicyjny, przyjazny i stosunkowo prosty w obsłudze w porównaniu z innymi tego typu programami. Współpracuje z modułami wymiarującymi według norm polskich: InterStal i InterDrewno, a także z modułami do wymiarowania według Eurokodów: EuroStal, EuroStal BUILT-UP, EuroŻelbet, EuroStopa i EuroDrewno.

Najważniejsze możliwości programu
●  Definiowanie kombinatoryki grup obciążeń i automatycznej budowy obwiedni według Eurokodu.
●  Automatyczne obliczanie wszystkich możliwych charakterystyk przekroju, wczytywanie przekrojów z plików DXF.
●  Definiowanie płaskich połączeń stalowych oraz ich wymiarowanie w programie EuroZłącza.
●  Obliczenia według teorii II rzędu z uwzględnieniem imperfekcji przechyłowych.
●  Obciążenia powierzchniowe, prętowe, węzłowe, kinematyczne i ruchome.
●  Zaawansowana funkcja śledzenia przy wprowadzaniu prętów układu (linie pomocnicze i punkty charakterystyczne).
●  Narzędzia wzorowane na aplikacjach CAD do edycji danych, takie jak: kopiowanie, wielokrotne kopiowanie w kierunku zadanego wektora (z ciągnięciem lub bez oraz ze skalowaniem lub bez), odsuwanie, przesuwanie, wydłużanie, usuwanie prętów i węzłów, obracanie, odbicia lustrzane, wyrównywanie węzłów, cofanie i przywracanie wprowadzonych zmian.
●  Generatory parametryczne konstrukcji: przestrzennych ram prostokątnych, łuków (parabolicznych i kołowych), kratownic płaskich, drewnianych wiązarów dachowych, wież przestrzennych i przekryć geodezyjnych.
●  Definiowanie prętów typu cięgno i prętów na mimośrodzie.
●  Wczytywanie podrysów dachów z systemu ArCADia BIM oraz automatyczna generacja konstrukcji połaci dachowych.
●  Wymiarowanie stalowych profili wielogałęziowych (blisko- i dalekogałęziowych) według Eurokodu w module EuroStal BUILT-UP.
●  Gradientowe mapy naprężeń normalnych, stycznych i zredukowanych w dowolnych przekrojach prętów.

Nowa funkcjonalność programu R3D3-Rama 3D 19
●  Nowa forma wykresów sił wewnętrznych, naprężeń i przemieszczeń.
●  Nowa wersja edytora przekrojów (dodatkowa funkcjonalność i nowe parametry geometryczne).
●  Dla prętów i podrysów dodatkowa funkcja - Separuj zaznaczone.
●  Czytelniejsza i bardziej spójna forma prezentacji wartości ekstremalnych obwiedni i ekstremów po kombinacjach.
●  Generator typowych przekryć strukturalnych uzupełniono o układy wygięte i ze spadkiem.
●  Dostęp do okien Właściwości poszczególnych elementów projektu (poprzez dwuklik na elemencie).
●  Funkcję wydłużania elementów do granicy uzupełniono o opcję skracania elementów.
●  Przebudowa niektórych elementów interfejsu poprawiająca funkcjonalność działania programu.

Produkty (0)