• patron serwisu

Program KONSTRUKTOR

Opis: 

Modułowy system wspomagający pracę projektanta z zakresu konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych i murowych umożliwiający wykonywanie obliczeń cieplno-wilgotnościowych oraz geotechnicznych. Jego budowa pozwala na racjonalny wybór i zakup niezależnych modułów.


MODUŁY
●  Moduł zarządzający + Obciążenia + Obciążenia Eurokod PN-EN: zawiera moduły do wyznaczania obciążeń stałych, zmiennych, obciążenia śniegiem, oblodzeniem, wiatrem i obciążenia pojazdami według norm PN oraz moduły do wyznaczania obciążeń stałych, zmiennych, obciążenia śniegiem i wiatrem według najnowszych norm eurokodowych PN-EN.
●  Rama 2D: analiza statyczna dowolnych płaskich układów prętowych.
●  Belka żelbetowa i Belka żelbetowa Eurokod PN-EN: analiza statyczna i wymiarowanie wieloprzęsłowych belek żelbetowych wg PN-B-03264:2002 i w oparciu o normę PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: wrzesień 2008 „Projektowanie konstrukcji z betonu”.
●  Słup żelbetowy i Słup żelbetowy Eurokod PN-EN: analiza wytrzymałościowa słupów żelbetowych poddanych dwukierunkowemu mimośrodowemu ściskaniu wg PN-B-03264:2002 i wg PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: wrzesień 2008.
●  Schody płytowe: wymiarowanie żelbetowych schodów płytowych jednobiegowych wg PN-B-03264:2002.
●  Ściana oporowa: projektowanie żelbetowych ścian oporowych kątowych wg PN-B-03264:2002.
●  Fundamenty bezpośrednie i Fundamenty bezpośrednie Eurokod PN-EN: projektowanie fundamentów bezpośrednich wg PN-B-03264:2002 i wg PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Część 1; Zasady ogólne: maj 2008.
●  Belka stalowa i Belka stalowa Eurokod PN-EN: analiza statyczna i sprawdzanie nośności stalowych belek wieloprzęsłowych z elementów walcowanych wg PN-90/B-03200 i w oparciu o PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: czerwiec 2006 „Projektowanie konstrukcji stalowych”.
●  Słup stalowy i Słup stalowy Eurokod PN-EN: obliczenia statyczne i dwukierunkowe sprawdzanie nośności stalowych słupów jednogałęziowych wg PN-90/B-03200 i wg PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: czerwiec 2006 „Projektowanie konstrukcji stalowych”.
●  Profile stalowe: sprawdzanie nośności profili stalowych wg normy PN-90/B-03200.
●  Blachownica stalowa: sprawdzanie nośności wieloprzęsłowych blachownic stalowych wg PN-90/B-03200.
●  Płatew stalowa: sprawdzanie nośności jednoprzęsłowych belek stalowych obciążonych w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach wg PN-90/B-03200.
●  Połączenia doczołowe: projektowanie połączeń stalowych doczołowych na śruby zwykłe i sprężone wg PN-90/B-03200.
●  Zakotwienie słupów stalowych: obliczenia połączenia słupa stalowego (jedno-, dwu- lub czterogałęziowego) z fundamentem wg PN-90/B-03200.
●  Konstrukcje murowe: sprawdzanie nośności konstrukcji murowych (ściany o definiowanej długości, wspornikowe/wolnopodparte, pasmo ściany o szerokości 1 m wspornikowe lub wolnopodparte), 13 typów filarów murowych wolnopodpartych lub wspornikowych wg PN-B-03002:2007.
●  Wiązary drewniane: obliczenia statyczne i wymiarowanie podstawowych schematów drewnianych więźb dachowych wg PN-B-0315:2000.
●  Przenikanie ciepła: projektowanie przegród budowlanych z uwagi na fizykę budowli wg PN-EN ISO 6946.
●  Zapotrzebowanie na ciepło: obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło.
●  Grupa fundamentów: sprawdzanie naprężeń i osiadania dla grupy fundamentów.
●  Pale: sprawdzanie nośności fundamentów blokowych i płytowych posadowionych za pośrednictwem układu pali prostych wg PN-83/B-02482.
●  Stateczność skarp i zboczy/PRO: obliczanie stateczności nowo projektowanych nasypów i skarp, jak również sprawdzanie już istniejących zboczy, które chcemy dodatkowo obciążyć poprzez posadowienie na nich różnego rodzaju obiektów.
●  Ścianka szczelna: obliczenia statyczne i sprawdzanie nośności podstawowych typów grodzic stalowych zabitych w gruncie.

Dodatkowe moduły graficzne:
Belka żelbetowa DXF, Słup żelbetowy DXF, Schody płytowe DXF, Ściana oporowa DXF, Fundamenty bezpośrednie DXF, Połączenia doczołowe DXF.

Produkty (0)