• patron serwisu

Szybko wiążąca zaprawa montażowa Immercement 5

Powierzchnia : beton, żelbet, ceramika
Rodzaj : zaprawa
Postać handlowa : proszek
Proporcje mieszania [dm³/kg] : 205 ml (± 10 ml)/kg
Uziarnienie [mm] : 0,06-8,00
Zużycie : 1,9 kg/m²/mm
Wydajność : z 25 kg suchej mieszanki uzyskuje się ok. 12,5 l świeżej zaprawy
Czas zużycia [min] : 4 (25°C), 7 (7°C)
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : 10 (po 1 dniu),
38 (po 28 dniach)
Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] : 1,5 (po 1 dniu),
5,5 (po 28 dniach)
Przyczepność do podłoża [N/mm²] : przy wyrywaniu: przemieszczenie ≤ 0,6 mm przy obciążeniu 75 kN
Reakcja na ogień : klasa A1
Sposób aplikacji : ręczny
Opakowanie [kg] : 25 (wiadro, worek papierowy wzmocniony folią PE)
Trwałość : 12 miesięcy od daty produkcji
Przechowywanie : w suchym i chłodnym miejscu, unikając bezpośredniego nasłonecznienia
Normy, certyfikaty, aprobaty : atest PZH
Opis: 
Szybkowiążąca zaprawa montażowa Immercement 5 zaczyna wiązać już po 5 minutach. Przeznaczona do uszczelniania elementów betonowych, pęknięć i otworów, w tym konstrukcyjnych. Do naprawy powierzchni ceglanych i kamiennych oraz osadzania kotew w betonie bądź skale. Doskonale sprawdzi się w uszczelnianiu przecieków wody, także tych pod ciśnieniem oraz w zbiornikach na wodę pitną. Zaprawa może być stosowana do montowania elementów stalowych, ponieważ nie powoduje ich korozji.
Zastosowanie:
●  infrastruktura (sieć) kanalizacyjna;
●  budownictwo: ogólne, przemysłowe, hydrotechniczne, energetyka;
●  uszczelnianie połączeń elementów betonowych, pęknięć, otworów w konstrukcjach/elementach betonowych, ceglanych i kamiennych;
●  montaż stopni w infrastrukturze kanalizacyjnej;
●  montaż drobnowymiarowych płyt kamiennych, betonowych.
Cechy szczególne:
●  plastyczna konsystencja;
●  bardzo dobra przyczepność do podłoża cementowego;
●  odporna na siarczany i produkty ropopochodne;
●  z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych;
●  nie powoduje korozji elementów stalowych;
●  bezchlorkowa.

Produkty (0)