• patron serwisu

Zaprawa naprawcza PCC Immercret 45/1

Powierzchnia : beton, żelbet
Rodzaj : zaprawa
Postać handlowa : proszek
Proporcje mieszania [dm³/kg] : 4,0 (±0,2 dm³)/25 (sucha mieszanka)
Uziarnienie [mm] : 0,06-1,00
Zużycie : 1,9 kg/m²/mm; 1900 kg/m³ (orientacyjne zużycie suchej mieszanki)
Grubość warstwy [mm] : 5-30
Czas zużycia [min] : 30 (25°C), 90 (7°C)
Temperatura stosowania [°C] : w przypadku prac w temp. < +5°C oraz > +30°C prośba o kontakt z doradcą technicznym
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : 8 (po 1 dniu),
20 (po 7 dniach),
40 (po 28 dniach)
Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] : 1,5 (po 1 dniu),
4,5 (po 7 dniach),
7,0 (po 28 dniach)
Przyczepność do podłoża [N/mm²] : 2,0 (wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 28 dniach metodą "pull&off")
Reakcja na ogień : klasa A1
Sposób aplikacji : ręczny
Opakowanie [kg] : 25 (worek papierowy wzmocniony folią PE)
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 13295, PN-EN1504-3
Opis: 
Immercret 45/1 to polimerowo-cementowa zaprawa naprawcza zbrojona włóknem, typu PCC. Przeznaczona do naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych. Cechuje się plastyczną, tiksotropową konsystencją. Bardzo dobra przyczepność umożliwia naprawę uszkodzonego betonu, bądź jego ubytków na powierzchniach pionowych, poziomych oraz sufitach. Produkt jest odporny na karbonatyzację, nie powoduje korozji elementów metalowych oraz nadaje się do napraw konstrukcyjnych.
Najczęściej stosowany jest w:
●  infrastrukturze komunikacyjnej;
●  budownictwie: ogólnym, kubaturowym, przemysłowym;
●  w naprawie elementów betonowych/żelbetowych również na powierzchniach poziomych;
●  w naprawie betonowych powierzchni na spadkach i pochylniach (schody, płyty balkonowe, tarasy itp.);
●  w naprawie betonowych elementów małej architektury (ławki, siedziska, słupki itp.);
●  w odbudowie otuliny prętów zbrojeniowych.
Cechy szczególne:
●  plastyczna, tiksotropowa konsystencja ułatwia aplikację na powierzchniach pochylonych, pionowych i sufitowych;
●  idealna do wyrabiania spadków i napraw na powierzchniach pochylonych;
●  zaprawa jest gotową mieszanką, łatwą w przygotowaniu i użytkowaniu – wymaga jedynie zmieszania z wodą;
●  estetyczna i zwarta powierzchnia po aplikacji;
●  powierzchnię można zostawić wygładzoną przy pomocy pacy stalowej lub zatrzeć twardą gąbką;
●  bardzo dobra przyczepność do powierzchni betonowych;
●  może być aplikowana wewnątrz i na zewnątrz;
●  odporna na ścieranie powstałe podczas ruchu pieszego na tarasach, schodach czy płytach balkonowych;
●  doskonale sprawdza się podczas uzupełniania ubytków, uszkodzeń oraz pęknięć powierzchni betonowych;
●  preferowana do renowacji oraz niwelowania wad betonu;
●  z dodatkiem włókien sztucznych;
●  na bazie kruszyw kwarcowych;
●  ma ograniczony skurcz;
●  odporna na karbonatyzacje;
●  zawartość jonów chlorkowych zgodna z PN-EN 1015-17;
●  preferowana do napraw konstrukcyjnych – klasa R3;
●  mrozoodporność klasy F200.

Produkty (0)