• patron serwisu

Program ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE

Opis: 
ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE to moduł branżowy systemu ArCADia, oparty na technologii BIM (Building Information Modeling), który rozszerza możliwości programu ArCADia BIM. Moduł ten przeznaczony jest dla projektantów instalacji sanitarnych i pozwala na wykonanie profesjonalnej dokumentacji projektu instalacji kanalizacyjnej na podkładach architektoniczno-budowlanych. 

Moduł ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE pozwala na szybsze tworzenie rysunków, poprzez możliwość automatycznego łączenia przyborów z instalacją przy jednoczesnym tworzeniu schematów obliczeniowych oraz generowaniu rozwinięć i profili. Umożliwia również automatyczny dobór elementów z uwzględnieniem preferencji użytkownika (wybór katalogów do doboru elementów). 
ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE jest modułem rozszerzającym możliwości programu ArCADia BIM, co oznacza, że część opcji do projektowania instalacji kanalizacyjnych znajduje się w programie w wersji podstawowej: ArCADia BIM LT, ArCADia BIM, ArCADia BIM PLUS.

Możliwości modułu ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE:
  Ułatwienia rysunkowe pozwalające w szybki i łatwy sposób projektowanie podejścia wielu odpływów jednocześnie w zależności od sposobu podłączenia i przeznaczenia przyborów.
  Dobór średnic rur podejść od przyborów do pionów z katalogów producentów.
  Automatyczne generowanie rozwinięcia: odpływów, pionów, podejść z przyborami z uwzględnieniem armatury i urządzeń instalacji kanalizacyjnej.
  Możliwość edycji i zmiany obiektów z poziomu rysunku rozwinięcia.
  Edycja długości tras kanałów na rysunku rozwinięcia.
  Automatyczne generowanie profili przewodów odpływowych i pionów z uwzględnieniem kolizji z innymi elementami systemu ArCADia. Uwzględnienie obiektów i kształtek połączeniowych.
  Obliczanie przepływów odcinkowych, napełnień i prędkości.
  Wyznaczanie średnic odcinków odpływowych, pionów, rur spustowych i spadków.
  Generowanie raportów obliczeniowych.

Produkty (0)