• patron serwisu

Program ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE

Opis: 
ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE to moduł branżowy systemu ArCADia, oparty na technologii BIM (Building Information Modeling), który rozszerza możliwości programu ArCADia BIM. Moduł ten przeznaczony jest dla projektantów wewnętrznych instalacji sanitarnych i pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji wewnętrznych instalacji wodociągowych.

Moduł ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE pozwala na szybsze tworzenie projektów, poprzez możliwość automatycznego łączenia punktów czerpalnych z instalacją, przy jednoczesnym tworzeniu schematów obliczeniowych oraz generowaniu rzutów aksonometrycznych. Moduł ten umożliwia również automatyczny dobór elementów z uwzględnieniem preferencji użytkownika (wybór katalogów) oraz pozwala na sprawdzenie poprawności zaprojektowanej instalacji pod względem hydraulicznym.

ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE jest modułem rozszerzającym możliwości programu ArCADia BIM, co oznacza, że część opcji do projektowania instalacji wodociągowej znajduje się w programie w wersji podstawowej: ArCADia BIM LT, ArCADia BIM, ArCADia BIM PLUS.

Możliwości modułu ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE:
●  Ułatwienia pozwalające na podłączenie w szybki sposób wielu punktów czerpalnych (na trzy sposoby).
●  Przekształcanie instalacji wrysowanej w środowisku CAD za pomocą linii, w rurociągi będące obiektami systemu ArCADia.
●  Generowanie trzech rodzajów aksonometrii (również częściowych) oraz możliwość uczytelniania ich metodą odsunięć i skracania odcinków w jednej krótkiej operacji.
●  Możliwość wprowadzania armatury zaporowej bezpośrednio na rysunku aksonometrii z automatycznym uwzględnieniem na rzucie i w zestawieniach.
●  Obliczanie całkowitej i częściowej straty ciśnienia dla wszystkich lub wybranych ścieżek przepływu wody.
●  Automatyczny wybór najniekorzystniej położonego punktu rozbioru.
●  Obliczanie strat ciepła i strat ciśnienia w obiegach cyrkulacyjnych, z możliwością wyznaczenia wymaganych parametrów wysokości podnoszenia i wydajności dla pomp cyrkulacyjnych.
●  Uwzględnianie w obliczeniach warunków hydraulicznych dla instalacji z zastosowanymi hydrantami przeciwpożarowymi.
●  Automatyczny dobór elementów instalacji z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
●  Generowanie raportów obliczeniowych.

Produkty (0)