• patron serwisu

Program ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Opis: 
Program ten przeznaczony jest dla projektantów instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych w budynkach i pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji z zakresu projektowania wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych niskiego napięcia.
ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE jest modułem rozszerzającym możliwości programu ArCADia BIM, co oznacza, że część opcji do projektowania instalacji elektrycznych znajduje się w programie w wersji podstawowej: ArCADia BIM LT, ArCADia BIM, ArCADia BIM PLUS.

Możliwości modułu ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
  Przeprowadzenie na poszczególnych odcinkach zaprojektowanej instalacji obliczenia prądów zwarciowych oraz mocy zwarciowej.
  Obliczenia prądów obciążeniowych (1-f lub 3-f) oraz obliczenia spadków napięcia.
  Generowanie raportu obliczeniowego i bilansu mocy w formacie RTF.
  Generowanie schematów strukturalnych linii zasilających dla projektów instalacji elektrycznych (schemat ideowy wewnętrznych linii zasilających między zaprojektowanymi rozdzielnicami).

Produkty (0)