• patron serwisu

Bloczek akustyczny BL AQ22KKS

Materiał : perlitokeramzytowe
Zastosowanie : ścienne
Długość [mm] : 300
Szerokość [mm] : 220
Wysokość [mm] : 240
Odchyłki wymiarów [mm] : +1-3/+1-3/+-2
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] : 11
Masa elementu [kg] : 21
Gęstość [kg/m³] : 1500
Ekwiwalentny współ. przewodzenia ciepła λ10,dry [W/mK] : 0,402
Współczynnik dyfuzji pary wodnej : 5/15
Izolacyjność akustyczna Rw  [dB] : 58 (-1;-5)
Maksymalny współczynnik absorpcji wody  [g/(m²s)] : 5,9
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A1
Klasa odporności ogniowej : REI 180, REW 180
Powierzchnia lica : 720 cm2
Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m²] : 13,9
Liczba elementów na palecie [szt.] : 64
Normy, certyfikaty, aprobaty : normy: PN-EN 771-3:2011+A1:2015; PN-EN 12667:2002; PN-EN 13501-2+A1:2010; PN-EN ISO 10140-2;2011; PN-EN ISO 10140-4:2011. Certyfikaty: ZKP nr 1020-CPR-030037272; EN ISO 9001: 2008 no. CQS 2163/2016; IQNet ISO 9001: 2008 no. CZ-2163/201
Opis: 

Bloczek Leca® BLOK akustyczny BL AQ22KKS o szerokości 22 cm jest to najwyższej jakości produkt keramzytobetonowy, powstały na bazie naturalnych surowców. Został zaprojektowany w oparciu o najnowsze wymagania dotyczące parametrów ścian oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych w budownictwie mieszkalnym wielorodzinnym, przy jednoczesnym zachowaniu możliwie jak najcieńszej przegrody oraz minimalizacji kosztów jej wykonania. Nowatorski sposób zaprojektowania oraz struktura bloczka pozwala na umieszczenie w nim podczas murowania prasowanej wełny mineralnej o grubości 4 cm oraz o bardzo dobrym współczynniku lambda na poziomie 0,039 W/mK. Bloczek charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością, dzięki czemu zapobiega powstawaniu pleśni i grzybów, gwarantując lepszą jakość życia mieszkańców. Przeznaczony jest do wykonywania ścian konstrukcyjnych, działowych i wypełniających. Jednak główne zastosowanie znajduje przy wznoszeniu ścian nośnych lub wypełniających, oddzielających pomieszczenia mieszkalne od klatek schodowych i korytarzy w budownictwie wielorodzinnym. Jest on innowacyjnym produktem, który zrewolucjonizował rynek deweloperski. Głównym atutem tego bloczka jest jego grubość, wynosząca 22 cm, przez co budynki wielorodzinne zyskują większą powierzchnię użytkową, przy równoczesnym zachowaniu powierzchni zabudowy oraz odpowiednich parametrów akustycznych (Rw=58 dB), termicznych (U=0,858 W/(m2K) i ognioodpornościowych (REI 180).
Wyrób zgłoszony został do Urzędu Patentowego RP i został oznaczony numerem P.43661

Produkty (0)