• patron serwisu

AITANA SAFETY

  • os. Lecha 124/70
    61-299 Poznań
    woj. wielkopolskie
  • tel. 661 131 486

AITANA SAFETY działa na polskim rynku od ponad 10 lat. Firma jest wyspecjalizowana w systemach zabezpieczających przed upadkiem z wysokości, zarówno stałych systemów asekuracyjnych jak i tymczasowych systemów bezpieczeństwa stosowanych podczas wykonywania prac budowlanych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz własnemu działowi technicznemu możemy zaoferować Klientowi szeroki wachlarz rozwiązań pozwalających zabezpieczyć wszelkie powstające zagrożenia.

Filozofia AITANA SAFETY jest oparta na tzw. środkach ochronny zbiorowej (ŚOZ). Uważamy, iż najbardziej skuteczny sposób zapewnienia bezpieczeństwa na wysokości to stosowanie systemów asekuracyjnych, które nie wymagają żadnych działań ze strony użytkownika. W ten sposób wykluczamy decyzję użytkownika co do zabezpieczenia się lub nie. W dodatku, oprócz zagwarantowania bezpieczeństwa, przy stosowaniu ŚOZ:
●  uzyskamy swobodę ruchu w strefie niebezpieczeństwa, która znacznie wpływa na szybkość oraz wydajność wykonywania prac na dachu; wchodząc do strefy niebezpieczeństwa, pracownik nie musi tracić czasu na użytkowanie środków ochrony, tylko musi się skoncentrować na wykonywaniu swoich obowiązków
●  nie ma konieczności prowadzenia szkoleń w zakresie specjalnego sprzętu alpinistycznego jak np. przy instalowaniu systemów linowych PN-EN 795
●  zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu budowlanego jakie powstają przy innych stałych systemach asekuracyjnych: roczne przeglądy, ograniczenie serwisantów uprawnionych do prac na wysokości, itp.

Z punktu widzenia prawnego, należy również pamiętać, iż Dyrektywa 89/391/EWG, która określa zasady działania prewencyjnego, nadaje priorytet środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej (ŚOI). Przepisy jasno określają, iż środki ochrony indywidualnej powinny być wyłącznie stosowane kiedy nie ma możliwości zastosowania środków ochrony zbiorowej.

AITANA SAFETY to specjaliści w zaprojektowaniu oraz montażu zbiorowych systemów do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości.

Produkty (0)