• patron serwisu

SoundPLANmanda - hałas w miejscu pracy

Opis: 
Oprogramowanie SoundPLANmanda to nowe narzędzie do mapowania i analiz hałasu, zaprojektowane specjalnie do oceny hałasu w miejscu pracy.
Na podstawie danych pomiarowych wyświetlany jest natychmiast rozkład poziomu ciśnienia akustycznego jako oznaczona kolorami mapa z izoliniami na całym obszarze mapowania. W tym celu SoundPLANmanda wykorzystuje szczególnie szybkie algorytmy interpolacji. Dane pomiarowe można wprowadzić ręcznie lub wygodnie importować. Na obszarze mapowania określa się następnie miejsca pracy oraz pracownice/pracowników, dla których ma zostać przeprowadzona ocena ryzyka. SoundPLANmanda ocenia odpowiednio poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy oraz indywidualny czas przebywania w atmosferze hałasu. W razie potrzeby sugerowane są środki czy sposoby ochrony np. takie jak stosowanie ochronników słuchu.
Oprócz mapowania i analiz hałasu możliwe są również inne obszary zastosowań, takie jak mapowanie temperatury, CO2 lub podobne.

Łatwość użycia programu SoundPLANmanda 
Korzystanie z SoundPLANmanda jest przejrzyste i intuicyjne. W ramach jednego projektu możliwe jest zarządzanie kilkoma obszarami projektu i kilkoma seriami pomiarowymi, które można łączyć w zależności od potrzeb. Można np. analizować i wyświetlać zmiany poziomów dla różnych pięter, czy dni tygodnia. Nawet w złożonych i wymagających sytuacjach nie tracimy nad niczym kontroli.

Międzynarodowe przepisy BHP 
Obliczenia i oceny w SoundPLANmanda są oparte na międzynarodowych i krajowych przepisach BHP. Obejmują one amerykańską ustawę o bezpieczeństwie i higienie pracy (OSHA), Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (NIOSH) oraz Dyrektywę Ramową 89/391/EWG Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Europie (OSH). Ponadto można stosować również własne, definiowane przez użytkownika limity.

Przejrzysta dokumentacja każdego miejsca pracy
Wyniki oprogramowania są dokumentowane w ustrukturyzowanym raporcie z niezbędnymi informacjami i ocenami. Opcjonalnie można wybrać pojedyncze wyniki obliczeń lub podsumować ocenę ryzyka pracy dla kilku pracowników w jednym dokumencie. Wszystkie wyniki wyświetlane są w przyjaznych dla użytkownika układach map, które można dostosować do wymagań użytkownika za pomocą wielu opcji. Dzięki temu cały proces jest tak prosty, jak to tylko możliwe.

Produkty (0)