• patron serwisu

Program ZWTraffic

Opis: 
ZWTraffic jest branżowym rozwiązaniem szczególnie dedykowanym projektantom organizacji ruchu. Program zawiera w sobie pełną funkcjonalność wersji ZWCAD Professional i rozbudowany jest o dodatkowe narzędzia branżowe oraz biblioteki. Kompatybilny jest z programami: ZWCAD 2021 Pro, ZWCAD 2020 Pro, ZWCAD 2019 Pro, ZWCAD 2018 Pro, ZWCAD 2017 Pro, ZWCAD Classic, ZWCAD+2015 Pro. Występuje w wersjach językowych polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej, czeskiej i litewskiej.

DOSTĘPNA FUNKCJONALNOŚĆ ZWTraffic
Podstawowe możliwości nakładki:
  Oznakowanie pionowe.
  Baza typowych znaków.
  Możliwość rozszerzania bazy o zindywidualizowane konstrukcje.
  Moduł do projektowania oznaczeń kierunków i miejscowości.
  Oznakowanie poziome.
  Oznakowanie podłużne.
  Oznakowanie poprzeczne.
  Strzałki.
  Oznaczenia miejsc parkingowych.
  Rysowanie podstawowych konstrukcji drogowych.
  Konstrukcje kropli.
  Wyspy dochodzące do ronda.
  Krzywa esowa.
  Krzywa koszowa.
  Klotoida.
  Symulacja przejezdności (Kolejno po punktach, wzdłuż ścieżki).

Produkty (0)