• patron serwisu

Powłokowa membrana hydroizolacyjna INTEGRITANK®

Rodzaj powłoki : masa żywiczna
Rodzaj podłoża : betonowe i stalowe
Temperatura stosowania [°C] : od -10 do +50
Ilość warstw : 2
Grubość warstwy [mm] : 1
Zużycie [kg/m²] : 1,4 (na jedną warstwę)
Czas nakładania kolejnej warstwy : 1 h
Sposób aplikacji : ręczna lub natryskowa
Trwałość [m-c] : do 12
Przechowywanie : w chłodnym, suchym, zadaszonym miejscu, zabezpieczone przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP; temperatura przechowywania maks. 25°C; nie przechowywać w pobliżu otwartego ognia lub artykułów spożywczych
Opakowanie : membrana do natrysku: zestawy 48 kg i 400 kg, zawierające katalizator proszkowy BPO; membrana do aplikacji ręcznej: opakowanie 20 kg, tylko żywica
Normy, certyfikaty, aprobaty : certyfikaty i aprobaty: British Board of Agrément (Wielka Brytania), British Nuclear Fuels (Wielka Brytania) i CEMETE (Francja); produkt zatwierdzony przez British Board of Agrément dla nowych i istniejących dachów płaskich, certyfikat nr 03/4060
Opis: 

INTEGRITANK® to wysokowydajna, powłokowa membrana hydroizolacyjna, służąca do ochrony konstrukcji stalowych i betonowych oparta na unikalnej zaawansowanej technologii żywic ESSELAC® stosowanej przez GCP (wcześniej Stirling Lloyd). Szybko wiążąca, twarda, elastyczna, bezspoinowa membrana dostępną w wersji natryskowej jak i ręcznej.

Typowe obszary zastosowań:
●  dachy - w tym dachy zielone i bioróżnorodne
●  stropy nad garażami
●  balkony, tarasy
●  zewnętrzne ściany fundamentowe
●  tunele
●  kanały i przepusty
●  zbiorniki i silosy
●  zbiorniki ściekowe i osadniki
●  zbiorniki o niskim poziomie promieniowania.

Produkty (0)