• patron serwisu

System łączenia zbrojenia odginanego BINDAX typ H Ø 14 mm

Materiał : stal BSt500S, B500SP lub inna o tych samych parametrach wytrzymałościowych i użytkowych
Długość listew [m] : 1,25 (inne na zamówienie)
Szerokość szyny [mm] : 60, 80, 110, 140, 160, 190, 220, 240
Średnica prętów [mm] : 14
Rozstaw prętów [mm] : 10, 15, 20, 25, 30 (inne na zamówienie)
Głębokość listew [mm] : 60
Normy, certyfikaty, aprobaty : Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0833 wyd. 1, Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 12/1/2017/001/2019.04.12, Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2748/W
Opis: 
System łączenia zbrojenia odginanego BINDAX typ H: zagięcia ułożone poprzecznie do szyny, szerokości 60 lub 80 mm, wykonanie jednorzędowe, produkowana również z prętów średnicy 8, 10, 12, 16 mm.
Element składa się ze stalowej szyny wykonanej z karbowanej, ocynkowanej blachy oraz z prętów zbrojeniowych umieszczonych w odpowiednim rozstawie i zależnym od typu kształcie. Wewnątrz szyny umieszczone są zagięte pręty do późniejszego odgięcia oraz łączenia na zakład prętów. Od strony deskowania, stalowa skrzynka zamknięta jest taśmą z tworzywa sztucznego, co gwarantuje prawidłowe zabezpieczenie prętów przeznaczonych do odgięcia. Stalową skrzynkę należy przybić do szalunku lub pręty pętli dowiązać drutem wiązałkowym do innych elementów zbrojenia. Nośność prętów zbrojeniowych w systemie BINDAX jest niższa o ok. 20% ze względu na doginanie do profilu, a następnie odginanie.
Elementy systemu BINDAX ułatwiają łączenie elementów konstrukcyjnych wykonywanych w różnych etapach budowy. Jest stosowany jako uciąglenie zbrojenia przy połączeniach typu: ściana-ściana, ściana-strop, spoczników schodowych, konsoli itp. Specjalnie zaprojektowana szyna z perforowanej blachy stalowej zapewnia właściwe połączenie z betonem oraz zapewnia przeniesienie pionowych sił ścinających.
Szynę BINDAX należy przybić gwoździami do deskowania, od strony, od której nastąpi pierwszy odcinek betonowania, ustawiając profile w taki sposób, aby zagięte części prętów zbrojeniowych pozostały niezabetonowane. Po wykonaniu pierwszego odcinka betonowania i po usunięciu deskowania należy zerwać folię osłonową wzdłuż nacięć. Następnie odgiąć pręty zbrojeniowe w celu połączenia ze zbrojeniem elementu betonowanego w kolejnym etapie. Należy unikać ponownego odginania prętów.

Produkty (0)