• patron serwisu

Program ArCADia-TERMOCAD

Opis: 
ArCADia-TERMOCAD to zaawansowane, a jednocześnie przyjazne użytkownikowi programy do obliczeń cieplnych budynków.
Dzięki jasnemu podziałowi przyszły Użytkownik może precyzyjnie dopasować wybór programu do swoich potrzeb. Do wyboru mamy:
●  ArCADia TERMOCAD ŚCHE – do świadectw energetycznych wszystkich budynków,
●  ArCADia TERMOCAD PCHE – do projektowanej charakterystyki energetycznej budynków oraz analiz ekonomicznych i ekologicznych,
●  ArCADia TERMOCAD Audyt – do audytów energetycznych, remontowych, efektywności energetycznej, a także do audytów powykonawczych.
W dostępnych osobno modułach możemy otrzymać dodatkową funkcjonalność pozwalającą na dobranie ogrzewania podłogowego, grzejnikowego, powietrznego i innego dla każdego pomieszczenia w module „Dobór grzejników” oraz wykonać obliczenia zysków ciepła do doboru urządzeń chłodzących w module „Klimatyzacja” – zapotrzebowanie na moc chłodniczą.

W wersji 10 ArCADia-TERMOCAD wprowadzono następujące zmiany:
ArCADia-TERMOCAD ŚCHE
●  wprowadzono poprawki w zakresie metodologii wg. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej;
●  zmiana współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii wi dla energii elektrycznej z 3,0 na aktualny 2,5 (użytkownik poprzednich wersji musiał modyfikować ręcznie);
●  wprowadzono nowy wzór świadectwa charakterystyki energetycznej na użytek podglądu; zgodnie z rozporządzeniem świadectwo po wysłaniu do centralnego rejestru należy drukować bezpośrednio ze strony rejestru a nie z programu;
●  zaktualizowano komunikację z centralnym rejestrem co usprawni proces wysyłania świadectwa do rejestru bezpośrednio z poziomu programu;
●  dodano opcję ręcznego określenia wartości wymaganego współczynnika przenikania U w metodzie zużyciowej;
●  rozszerzono funkcjonalność podglądu projektu budynku o dane z certyfikatu.
ArCADia-TERMOCAD PCHE
●  rozszerzenie funkcjonalności podglądu projektu o dane z certyfikatu oraz analiz;
ArCADia-TERMOCAD AUDYT
●  nowy raport podsumowujący audyt energetyczny dla programu „Czyste powietrze”;
●  dodano możliwość określenia urządzenia OZE w definicji systemu grzewczego oraz ciepłej wody użytkowej; 
●  w raporcie audytu dodano rozdział ze zdjęciami umieszczonymi w projekcie;
●  rozszerzenie funkcjonalności podglądu projektu o dane z audytu;
●  korekta obliczeń kosztu podgrzania ciepłej wody użytkowej.
Film z nowościami w programie: youtube.com/watch?v=0B37jTXPgT8&t=3s

Produkty (0)