• patron serwisu

Podziemny zbiornik przeciwpożarowy Dehoust 100 m³, Ø 2,9 m

Rodzaj zbiornika : podziemny
Typ zbiornika : poziomy
Materiał : stal nierdzewna zabezpieczona powłoką poliuretanową lub bitumiczną zgodnie z normą DIN 6607
Pojemność zbiornika [m³] : 100
Wysokość zbiornika [m] : 15,90 (długość, zbiornik poziomy)
Średnica wewnętrzna zbiornika [m] : 2,90
Wyposażenie  : przyłącza napełniające ? 100-400, przyłącza poboru wykonane wg. DIN 14244 formy A/B lub C, rura poboru wody gaśniczej ? 125
Normy, atesty, certyfikaty : zbliżone w wykonaniu do normy DIN 6608
Opis:  Podziemne zbiorniki przeciwpożarowe Dehoust mają jeden lub kilka podłączeń poboru niezanieczyszczonej wody gaśniczej. Istnieje możliwość łączenia zbiorników w podziemne baterie za pomocą flanszy DN 250. Rura poboru wody gaśniczej wykonana jest ze stali 1.4301, a przyłącze A z aluminium wg DIN 14319.

Produkty (0)