• patron serwisu

System zabezpieczeń na torowisku SECUMAX RAIL

Typ : wolno stojąca
Elementy systemu : słupek barierki, uchwyt do szyn kolejowych, deska zabezpieczająca, klucz rurowy
Materiał : stal pokryta powłoką antykorozyjną, drewno (deski)
Wysokość słupka [m] : 1,03
Odległość między słupkami [m] : 1,8–2,3
Masa [kg] : 4,04 - słupek barierki; 9,70 - uchwyt do szyn kolejowych; 6,00 - deska zabezpieczająca; 0,45 - klucz rurowy
Mocowanie : za pomocą uchwytu do szyn kolejowych
Przechowywanie : chronić przed wpływem czynników zewnętrznych, transport w koszach transportowych
Opis: 
System SECUMAX RAIL przeznaczony jest do wykonania wygrodzenia strefy niebezpiecznej przy zabezpieczeniu miejsca robót na torze zamkniętym oraz podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym z prędkością V ≥ 100 km/h.
SECUMAX RAIL składa się z trzech podstawowych elementów: uchwytu do szyn kolejowych, słupka barierki oraz deski zabezpieczającej. Połączenie ww. detali tworzy kompletną balustradę ochronną pełniącą rolę zabezpieczeń bocznych podczas remontu lub modernizacji linii kolejowych. Dzięki regulacji na uchwycie możliwe jest wykonanie bariery ochronnej w odległości do 2850 mm liczonej od osi toru. System spełnia wymagania konstrukcyjne wg: załącznika do zarządzenia Nr 21/2010 Zarządu PKP PLK SA z dnia 31.08.2010 r.

Sposób montażu:
W celu zamontowania systemu należy usunąć kruszywo spod szyny, następnie wsunąć prowadnicę z chwytakiem pod szyną i zamontować ją na stopie szyny. Kolejnym krokiem jest wsunięcie na prowadnicę obejmy z mechanizmem dociskowym i osadzenie jej na stopie szyny - śrubę mechanizmu dociskowego należy dokręcić kluczem rurowym. Następnie na prowadnicy należy osadzić ramię uchwytu, wsunąć przedłużkę i zabezpieczyć elementy za pomocą sworzni i zawleczek z podkładkami. Do przedłużki należy zamocować słupek barierki, na którym zostaną zamontowane deski zabezpieczające.

Produkty (0)