• patron serwisu

Program Norma STANDARD

Opis:  Norma STANDARD to propozycja skierowana do kosztorysantów pracujących indywidualnie. Podobnie jak bardziej zaawansowane wersje Normy umożliwia tworzenie kosztorysów metodą szczegółową, uproszczoną i mieszaną. Może być wykorzystywana do tworzenia przedmiarów/obmiarów, kosztorysów inwestorskich, ofertowych i powykonawczych. Opcjonalnie może być wyposażona w moduł importujący przedmiary/obmiary z plików PDF.
Norma STANDARD może być aktualizowana przez kwartalnik Buduj z Głową.

Norma STANDARD współpracuje z:
●  programami kosztorysowymi Norma EXPERT, Norma PRO
●  programem do przedmiarowania Miara PRO
●  Internetową Baza Cen Materiałów Budowanych Intercenbud.pl

Najważniejsze cechy programu Norma STANDARD
●  pełna baza katalogów typu KNR, KNNR, KNR-W, TZKNBK (PKZ), KNP, AT i innych
●  rozbudowany system wydruków różnych postaci kosztorysu, jak też wszelkich zestawień
●  możliwość współpracy z dostępnymi bazami cenowymi
●  komunikacja on-line (przez Internet) z bazą Intercenbud
●  przejrzysty interfejs oparty na wstążce poleceń pozwalający na szybką i wygodną pracę
●  możliwość wczytywania kosztorysów zapisanych przez inne programy
●  import plików IFC (praca w technologii BIM).

Cechy wyróżniające spośród innych programów
●  wygodny i przejrzysty mechanizm wyboru pozycji katalogowej, umożliwiający dowolne edytowanie spisu katalogów z możliwością ich grupowania, zmiany miejsca, tworzenia list ulubionych i prezentacji w postaci drzewa
●  mechanizmy automatycznej zmiany danych pozycji w oparciu o dane z części opisowej katalogu –program podpowiada, że są dopuszczalne modyfikacje odpowiednich nakładów i w razie potrzeby automatycznie je wprowadza
●  system komunikatów specjalnych, które informują użytkownika o szczególnych warunkach kosztorysowania danej roboty
●  automatyczne wyliczanie nakładów dodatkowych (np. koszty jednostkowe transportu)
●  możliwość zmiany wszystkich danych w kosztorysie w dowolnym momencie jego tworzenia
●  możliwość tworzenia pozycji scalonych oraz wstawiania ich do katalogów własnych
●  mechanizm wyliczania czasu pracy rusztowań
●  możliwość tworzenia pozycji dla wyliczania kosztów transportu materiałów lub sprzętu
●  wielopoziomowy system działów
●  możliwość sprawdzania poprawności kosztorysu przez porównywanie go z katalogami
●  wbudowana przeglądarka kodów CPV z możliwością ich wstawiania na stronę tytułową i przypisywania do działów
●  rozbudowany system definiowania narzutów z możliwością rozliczania kilku stawek VAT
●  wymiana kosztorysów z innymi programami za pośrednictwem uniwersalnego formatu ATH
●  przedmiar z mechanizmami sum częściowych, obliczeń pomocniczych, komentarzy, odwołań do wyliczeń z innych pozycji, systemem stałych kosztorysu i wyszukiwaniem błędnych wyrażeń.

Program nie umożliwia importu kosztorysów/przedmiarów stworzonych w nielegalnej wersji programu Norma.

Produkty (0)