• patron serwisu

Program CAD Rysunek

Opis:  CAD Rysunek przeznaczony jest dla kosztorysantów, wykonawców i inwestorów sporządzających rysunki obiektów budowlanych oraz dla tych, którzy w codziennej pracy zajmują się wykonywaniem różnego typu dokumentacji technicznych. Jest to prosty w obsłudze program CAD umożliwiający sporządzanie dwuwymiarowych rysunków.

CAD Rysunek to nowoczesna i łatwa w obsłudze polska aplikacja do projektowania, szkicowania i wymiarowania obiektów. Program jest przeznaczony do tworzenia rysunków technicznych dla dowolnych branż, takich jak: budownictwo, automatyka, energetyka, ciepłownictwo, hydraulika, mechanika, telekomunikacja itp. Zawiera biblioteki gotowych obiektów stosowanych w projektach instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, wodociągowych, klimatyzacyjnych, centralnego ogrzewania i alarmowych.
Program CAD Rysunek umożliwia import projektów zapisanych w formacie DXF ich eksport do innych programów CAD.

Najważniejsze cechy
●  możliwość natychmiastowego (po wskazaniu myszką) przenoszenia wymiarów do programu Norma
●  szybkie sporządzanie dwuwymiarowych rysunków (np. szkice, plany, rzuty, elewacje)
●  automatyczne wymiarowanie wg dowolnych parametrów zadanych przez użytkownika (różne rodzaje linii i tekstów wymiarujących)
●  biblioteki gotowych obiektów stosowanych w projektach instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, wodociągowych, klimatyzacyjnych, centralnego ogrzewania i alarmowych
●  korzystanie z bibliotek wypełnień i możliwość tworzenia bibliotek użytkownika
●  automatyczne wyliczanie obmiaru (np. powierzchnia, obwód, grubość obiektów, pomieszczenia, budynki)
●  importowanie plików BMP i JPG (np. podkład, budynek, projekt)
●  drukowanie projektu na dowolnej drukarce w dowolnym formacie
●  dostosowanie formatu i orientacji strony, skali, jednostki miar do indywidualnych potrzeb użytkownika
●  praca na wielu projektach jednocześnie
●  zarządzanie warstwami: dodawanie, usuwanie, scalanie, łączenie, modyfikowanie i przenoszenie dowolnych warstw projektu
●  zastosowanie różnych narzędzi do rysowania: dowolne rodzaje linii, wielolinie, prostokąty, koła, elipsy, łuki, wstawianie tekstów i symboli
●  modyfikowanie obiektów: obracanie, kopiowanie, wycinanie, wklejanie, przenoszenie, zmiana kolejności wyświetlania, odbicie lustrzane, skalowanie, kilkadziesiąt typów czcionek i kilka milionów kolorów
●  dowolne grupowanie i rozgrupowanie obiektów i symboli
●  korzystanie z wielu funkcji edycyjnych dla jednego obiektu lub grupy obiektów (parametry obiektu, cechy obiektu, obwiednia, wypełnienie)
●  zastosowanie edytora formuł do wyliczania wartości obmiarów, wykorzystanie wzorów matematycznych
●  wyświetlanie siatki o zadanej gęstości w postaci punktów lub linii, funkcja przyciągania do siatki i obiektów
●  wyświetlenie opisu do każdej używanej przez użytkownika funkcji
●  użycie funkcji „cofnij – przywróć” oraz automatyczne tworzenie kopii zapasowych
●  współpraca z innymi programami CAD (odczytywanie i zapisywanie projektów w formacie DWG, DXF)
●  eksport obmiarów do programu kosztorysowego Norma.

Biblioteki symboli
Kierując się potrzebami i uwagami użytkowników, Athenasoft wzbogaciła program o biblioteki gotowych obiektów stosowanych w projektach instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, wodociągowych, klimatyzacyjnych, centralnego ogrzewania i alarmowych. Wygląd obiektów oraz ich cechy zostały zaprojektowane na podstawie Polskich Norm.
W nowej wersji programu wprowadzono także ułatwienia w interfejsie użytkownika, które znacznie przyspieszają proces rysowania.

Produkty (0)