• patron serwisu

Podest rozładunkowy 2200

Opis: 
Podest rozładunkowy 2200 to tymczasowe urządzenie ułatwiające prowadzenie prac transportowych i przenoszenie ładunków, zwłaszcza między kondygnacjami budynków. Zastosowanie podestu przyspiesza i usprawnia cały proces załadunku i rozładunku przy pomocy dźwignicy. Dzięki temu, że po rozładunku podest znajduje się na poziomie stropu możliwy jest dalszy transport materiałów za pomocą wózków paletowych.
Podest rozładunkowy wykonany jest z atestowanej stali, profili zamkniętych i walcowanych blach, które zapewniają wysoką wytrzymałość i sztywność przy minimalnym ciężarze własnym. Elementy nośne konstrukcji połączono ze sobą za pomocą spawania, natomiast bariery są połączone za pomocą łączników śrubowych. Cała konstrukcja zabezpieczona jest farbą chlorokauczukową w kolorze pomarańczowym, co gwarantuje jego dobrą widoczność oraz jego długotrwałe użytkowanie w warunkach naturalnych.
Sposób użytkowania:
Po dostawie podestu rozładunkowego na miejsce użytkowania należy przede wszystkim sprawdzić, czy jest on kompletny oraz czy w czasie transportu nie uległ uszkodzeniu. Na czas transportu wszystkie elementy zabezpieczone są przed przemieszczeniem za pomocą sworzni. Podpora zamontowana jest w ramionach podpory i zabezpieczona przed przemieszczeniem za pomocą sworzni, które jednocześnie przełożone są przez ramię podpory jak i samą podporę. Stężenie ramy jest zamontowane bezpośrednio do pomostu roboczego za pomocą sworzni. W przypadku, gdy nie stwierdzi się żadnych uchybień można przystąpić do prac montażowych podestu.

Produkty (0)