• patron serwisu

Obwodnica Częstochowy - na odcinku A1

węzeł Rząsawa - węzeł Blachownia

Częstochowa

Stan : zrealizowany
Początek budowy : 2019 r.
Koniec budowy : 2019 r.
Długość [km] : 20
Prędkość projektowa [km/h] : 80
Ilość jezdni : 2x2
Wykonawca : konsorcjum: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Budimex S.A., Budpol Sp. z o.o.
Inwestor : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

Obwodnica Częstochowy została zrealizowana w ciągu 5 miesięcy. W ramach tego odcinka zostało wykonanwych 132 000 m² podbudowy z betonu cementowego, a także 180 000 m² nawierzchni z betonu cementowego i 85 tys. t mieszanek mineralno-bitumicznych. Dokończono przerwaną budowę 13 obiektów mostowych, 10 przejść dla zwierząt i 5 dróg poprzecznych, wykonano konstrukcję ekranów akustycznych, kanalizację deszczową, przebudowę magistrali wodociągowej W400 oraz budowę linii elektroenergetycznych oraz oświetlenia.

Produkty (0)