• patron serwisu

Hala produkcyjna Panattoni

Grudziądz

Główna funkcja : produkcyjna
Dodatkowa funkcja : socjalno-biurowa
Stan : zrealizowany
Koniec budowy : 2019 r.
Powierzchnia użytkowa [m²] : 10 000
Projekt budowlany : Dekpol S.A.
Wykonawca : Dekpol S.A.
Inwestor : Panattoni

Hala produkcyjna została wybudowana w systemie BTS. Obiekt został wyposażony w siedem central wentylacyjnych umieszczonych na dachu. W ten sposób rozbudowane zostały instalacje HVAC obejmujące  klimatyzację z kontrolą wilgotności na hali. Dodatkowo zastosowano posadzkę żywiczną ESD, rozbudowaną siatkę koryt kablowych na hali dostosowaną pod produkcję. Przygotowane zostały również pomieszczenia EX (strefa zagrożenia wybuchem). W projekcie uwzględniona została budowa instalacji sprężonego powietrza oraz próżni, jak również wybudowano pomieszczenie suszarni z dopuszczalną temperaturą 75 stopni wewnątrz.

Produkty (0)